nasz adres:
ul. Szkolna 1
Żelistrzewo
84-100 Żelistrzewo
telefon:
0-58 673 86 18 lub 0-58 673 65 68
zszelistrzewo@wp.pl

numery wewnętrzne i adresy e-mail
sekretariat
sekretariat@zszelistrzewo.pl
20
fax33
z-ca dyrektora I piętro
wicedyrektor1p@zszelistrzewo.pl
24
z-ca dyrektora II piętro
wicedyrektor2p@zszelistrzewo.pl
25
pokój nauczycielski I p. 27
pokój nauczycielski II p. 28
pokój nauczycieli wf 29
pedagog
pedagogo@zszelistrzewo.pl
26
biblioteka
biblioteka@zszelistrzewo.pl
34
kuchnia
kuchnia@zszelistrzewo.pl
31
świetlica
swietlica@zszelistrzewo.pl
30
księgowość
ksiegowosc@zszelistrzewo.pl
32
sekretariat
sekretariat@zszelistrzewo.pl
21

Dyrektor
dyrektor@zszelistrzewo.pl
przyjmuje interesantów


w środy w godzinach
15.30 – 16.30
oraz w każdym czasie
jeżeli jest to tylko możliwe.