BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE

Bliźnięta jednojajowe są stosunkowo rzadkie. Wśród nich z kolei do rzadkości należy sytuacja, kiedy względnie wcześnie zostają rozłączone i wychowują się oddzielnie. Nic też dziwnego, że obserwacji opartych na takim materiale mamy niewiele. Piśmiennictwo dysponuje, nie licząc pojedynczych przypadków, jedynie dwiema pra­cami, z których jedna obejmuje obserwacje nad 19, a druga nad, 44 pa­rami bliźniąt jednojajowych, rozdzielonymi we wczesnym dzieciństwie i od tego czasu wzrastającymi w różnych środowiskach. Pierwszą z tych prac opublikowano w 1937, drugą — w 1962 r. Wy­niki obu badań, poza niewielu momentami, są zbliżone. Pominiemy dane dotyczące zagadnień psychologicznych i zatrzymamy się jedynie nad danymi o rozwoju fizycznym. Nie są one co prawda zbyt obszerne i ograniczają się do wysokości i ciężaru ciała, jednak nawet i te skromne informacje z uwagi na swą specyfikę zasługują na zainteresowanie.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!