BOGATY GŁODUJĄCY ŚWIAT

Między uczonymi toczą się spory: „pesymiści” twierdzą, iż głodują 2h ludzkości, zaś „optymiści” — iż tylko połowa. Spośród żyjących współ­cześnie ludzi 1% rocznie umiera z głodu. Średnio co kilka sekund ktoś gdzieś umiera tylko dlatego, że zabrakło dla niego pożywienia.W rozważaniach na ten temat rozróżnia się głód całkowity i częścio­wy. Przypadki głodu całkowitego są rzadkie i raczej spora­dyczne. Całkowicie bez pożywienia człowiek może przeżyć najwyżej 10 dni; mając tylko wodę, może przeżyć najwyżej miesiąca. Ludz­kość trapi głównie tzw. głód częściowy, który dzieli się z kolei na głód ilościowy i jakościowy. Głód ilościowy jest spowodowany niedostateczną kaloryczno- ścią pożywienia. Ocenia się, iż człowiek dorosły powinien otrzymywać co najmniej 2 tys. kalorii dziennie. Natomiast głód jakościowy jest wywoływany nieodpowiednim składem pożywienia.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)