BRAK FLUORU

Brakowi fluoru towarzyszy duże nasilenie próchnicy, która występuje znacznie rzadziej przy wystarczającej zawartości tego pierwiastka w wodzie. Spostrze­żenia te dały impuls do podjęcia prób zapobiegania próchnicy przez wzbogacanie wody pitnej we fluor tam, gdzie jego poziom był zbyt niski. Liczne obserwacje potwierdziły korzystny wpływ fluoru na obni­żenie częstości występowania próchnicy, przy czym skuteczność działa­nia fluoru zależała równiież od wieku. Największy efekt stwierdzono przy spożywaniu wody o dostatecznej zawartości fluoru od momentu rozwoju uzębienia.Mimo że mechanizm powstawania i rozwoju próchnicy nie jest całko­wicie wyjaśniony, zapewnienie odpowiedniego poziomu fluoru w wo­dzie okazało się najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tej naj­bardziej rozpowszechnionej chorobie zębów.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)