CECHY MORFOLOGICZNE

Wiedzę o tym, w jakim stopniu dane cechy morfologiczne, takie jak np. wysokość ciała, jego ciężar lub inne właściwości budowy, podatne są na warunki środowiskowe, czerpiemy nie tylko z obserwacji nad ludź­mi, lecz w dużym stopniu także z badań nad zwierzętami. Dla hodow­ców problemem o pierwszorzędnym znaczeniu jest nie tyle wielkość ciała zwierząt hodowlanych, ile ich wewnętrzna budowa tkankowa (skład ciała), tzn. ilość tkanki mięśniowej i ilość tkanki tłuszczowej oraz podat­ność tkanek na zabiegi hodowlane. Do oceny tej podatności stosowany jest wskaźnik dziedziczności, oparty na stosunku zakresu zmienności cechy pod wpływem czynników zewnętrznych do zakresu zmienności wynikającej ze zróżnicowania genetycznego osobników. U zwierząt doświadczalnych, hodowanych w identycznych warunkach, zmienność cech, np. różnice w ciężarze ciała, są wywołane przede wszy­stkim przez czynnik genetyczny.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)