CHOROBY NIEZAKAŹNE

Podczas gdy w krajach o niskim poziomie rozwoju społeczno-ekono­micznego, głównie tropikalnych, pierwszoplanowy problem zdrowotny stanowi niedożywienie i choroby zakaźne, to w krajach rozwiniętych gospodarczo uwaga służby zdrowia skupia się na chorobach n i e- zakaźnych, jako głównej przyczynie śmierci i inwalidztwa. Upro­szczeniem byłoby upatrywanie tego stanu rzeczy wyłącznie w pojawie­niu się nowych czynników towarzyszących rozwojowi cywilizacji, choć nie wolno ich nie doceniać ani negować ich roli w wywoływaniu chorób. Istotnym momentem jest fakt, że ludzie w tych krajach dożywają obec­nie częściej wieku dającego szansę rozwoju wielu wspomnianym cho­robom. Niektóre z nich występują wyłącznie w starszym wieku, rozwój innych, o charakterze przewlekłym, wymaga dostatecznie długiego okresu działania czynnika chorobotwórczego.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)