CHOROBY PSYCHICZNE

Nasza wiedza o rozpowszechnieniu chorób psychicznych ogranicza się niemal wyłącznie do krajów rozwiniętych gospodarczo. Choroby psychiczne nie prowadzą równie często jak inne do zgonu dlatego trudno ocenić rozmiary tego problemu w oparciu o statysty­ki dotyczące umieralności. Rozporządzamy wyłącznie danymi dotyczą­cymi liczby osób leczonych w szpitalach psychiatrycznych.Wielkie i uzasadnione zainteresowanie społeczne budzi od dawna dy­skusja nad modelem wychowania i kształcenia dzieci, W tej dyskusji jedno z ważnych pytań dotyczy problemu, czy wszystkie dzieci powinny być traktowane jednakowo, czy też należy stworzyć specjalne warunki jednostkom wyróżniającym się — zarówno utalentowanym, jak i upo­śledzonym, Mimo że w naszym systemie oświaty staramy się zapewnić w miarę możności najlepsze warunki kształcenia wszystkim dzieciom, ciągle jeszcze występują duże różnice w tej dziedzinie, zwłaszcza po­między ośrodkami miejskimi a wsią.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)