CHOROBY SERCA

Choroby serca i naczyń krwio­nośnych oraz nowotwory występują w przeważającej mierze u ludzi starszych, dlatego też w społeczeństwach, gdzie jest więcej ludności w wieku zaawansowanym, z natury rzeczy choroby te będą częstsze.Pewne różnice dotyczą również płci. Ogólnie biorąc, umieralność mężczyzn jest większa niż kobiet, co zaznacza się szczególnie wyraźnie w krajach rozwiniętych. Natomiast w krajach rozwijających się różni­ce te są mniejsze, a nawet w niektórych grupach wieku (25—35 lat) umieralność kobiet jest niekiedy wyższa niż mężczyzn. Wynika to z te­go, że wskutek niekorzystnych warunków bytowych, niskiej pozycji społecznej kobiety oraz braku właściwej opieki lekarskiej w krajach tych ryzyko zgonu z powodu chorób i powikłań związanych z ciążą, porodem i połogiem jest większe niż w krajach rozwiniętych. Na zakończenie zaznaczyć należy, że dane o sytuacji zdrowotnej w krajach rozwijających się są ograniczone w związku z brakiem zorga­nizowanych służb, które te informacje gromadzą, a zwłaszcza z brakiem dostatecznej liczby lekarzy.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)