CYKL ROZWOJOWY

W organizmie tego ślimaka zarodek przechodzi cykl rozwojowy, w wyniku którego powstają tzw. cerkarie. One dopiero są postaciami pasożyta zdolnymi do zakażenia człowieka.Ponieważ żywiciel pośredni jest niezbędny w cyklu rozwojowym omawianego pasożyta, rejon występowania choroby jest ograniczony do tych okolic, w których żyją odpowiednie gatunki ślimaków, co z kolei zależy od lokalnych warunków.W niektórych chorobach zakaźnych rezerwuarem zarazka są zwie­rzęta dziko żyjące. Występowanie i zasięg tych chorób warunkuje zatem obecność na danym terenie określonych gatunków zwierząt.Z omówionych przykładów wynika, że rozpowszechnienie chorób za­kaźnych na świecie zależy od kompleksu czynników. Ich znajomość jest niezbędna do zrozumienia, czym uwarunkowane jest występowanie tej czy innej choroby w dowolnym regionie świata lub kraju.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)