CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA

Wzrost częstości występo­wania nowotworów innych narządów jest mniej wyraźny lub nie daje się w ogóle zauważyć. W większości krajów pod względem społeczno- -ekonomicznym dobrze rozwiniętych obserwuje się nawet obniżenie częstości raka żołądka. Przyczyny tego zjawiska nie są znane; być może wiąże się ono z lepszymi warunkami bytowania.Jak widać z powyższych rozważań, o ogólnie większej częstości no­wotworów złośliwych w krajach rozwiniętych należy mówić z pewną ostrożnością. Nowotwory stanowią bardzo złożoną grupę chorób i choć wykazują pewne wspólne cechy, to każdy nowotwór w zależności od swego rodzaju i narządu, którego dotyczy, należy rozpatrywać od­dzielnie, zarówno ze względu na ewentualne przyczyny, jak i postępo­wanie lecznicze i zapobiegawcze.Rozpowszechnienie poszczególnych nowotworów złośliwych na świe­cie wykazuje wiele interesujących odrębności.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)