CZŁOWIEK ZMIENIA PRZYRODĘ

Człowiek może, a nawet musi obecnie zmieniać przyrodę, ale nie wolno mu jej niszczyć. Prawa przyrody są już na tyle poznane, że zdajemy sobie sprawę z ich doniosłości. Nie zawsze jednak umiemy przewidzieć wszystkie ujemne skutki poszczególnych poczynań. Istnieje więc konieczność znacznego pogłębienia badań naukowych w tym za­kresie. Wydaje się wątpliwe, czy można tolerować suwerenność po­szczególnych państw w zakresie poczynań wywołujących zmiany środo­wiska, i to zarówno w odniesieniu do wielkich inwestycji, jak i powol­nego zatruwania mórz czy przesycania naszej biosfery substancjami radioaktywnymi lub chemicznymi. Wśród gatunków chronionych w przy­rodzie musi się znaleźć także gatunek Homo sapiens.

 

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)