CZYNNIKI PSYCHICZNE

Wpływ czynników psychicznych na przebieg rozwoju wymaga oczy­wiście wielu badań. Nie ulega jednak wątpliwości, że należy go uwzględ­niać w analizowaniu wpływów środowiskowych. Dzieci wzrastające w złych warunkach są w znacznie większym stopniu narażone na różnego rodzaju niekorzystne bodźce psychiczne, co może wtórnie wpływać na odżywianie, zaburzając łaknienie, procesy trawienia, przyswajania itd.Nie można też pominąć ujemnego wpływu c h o r ó b na rozwój. Istnie­je wiele schorzeń w sposób swoisty związanych z rozwojem, których główne objawy dotyczą zaburzeń we wzrastaniu i dojrzewaniu dzieci. Należą do nich niektóre zaburzenia natury hormonalnej, nie będziemy
ich jednak tutaj omawiali: stanowią one dziedziną kliniczną i nawet krótkie, lecz wystarczające do wyjaśnienia istoty rzeczy ich przedsta­wienie przerasta ramy niniejszego opracowania.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)