DANE O ROZPOWSZECHNIENIU

Choroby niezakaźne nie są wyłącznym przywilejem krajów „bogatych”; wiele z nich występuje także w innych krajach, choć ich względna częstość jest tam mniejsza, ponieważ starsze pod względem wieku grupy ludności są mniej liczne. Dane o rozpowszechnieniu chorób niezakaźnych na świecie wyglą­dają znacznie skromniej niż materiał dotyczący chorób zakaźnych. Cho­roby niezakaźne nie są powszechnie objęte obowiązkiem zgłaszania, a rejestracja niektórych z nich, jeżeli jest nawet gdzieś prowadzona, rzadko dotyczy całego kraju i obejmuje zwykle tylko niektóre jego rejony. Dlatego opieramy się tutaj głównie na rozpoznaniach przyczyn zgonów, z natury rzeczy jednak obarczonych znacznymi błędami, zwłaszcza w tych krajach, gdzie lekarzy jest mało i poważną część rozpoznań ustalają osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!