DLA WYJAŚNIENIA

I tak dla wyjaśnie­nia np. słabego tempa wzrastania u dziecka w porównaniu z rówieśni­kami potrzebne są informacje także o innych stronach procesu rozwojo­wego: fizjologicznej, endokrynologicznej, czy nawet psychicznej, gdyż  względne zahamowanie wzrastania może być wywołane opóźnieniem w dojrzewaniu (czynnik hormonalny), zaburzeniami w przemianie materii (czynnik fizjologiczny) lub też długotrwałą depresją psychiczną.Współdziałanie i wzajemne uwarunkowanie różnych stron procesu rozwojowego nie oznacza jednak całkowitej ich zależności, a kolejność przebieg zjawisk rozwojowych u poszczególnych indywiduów mają swoisty obraz, często różniący się od przeciętnego wzorca, rozumianego jako prawidłowość rozwojowa.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)