DOBRY MIERNIK

W roku 2000 przewaga ta wzrośnie jeszcze bar­dziej, co wynika głównie z wysokiej stopy urodzeń w krajach rozwija­jących się. W skali całego świata wyraża się ona liczbą 36 urodzeń na 1 tys. ludności w ciągu roku. Jeśli jednak w regionach rozwiniętych stopa urodzeń wynosi około 20, to w krajach rozwijających się jest ona często bliska 50. Dlatego też, mimo że umieralność osiąga tam bardzo wysoki poziom, sięgając niekiedy 25 zgonów na 1 tys. ludności w ciągu roku, przyrost naturalny jest duży, bo blisko trzykrotnie wyższy niż np. w rozwiniętych krajach Europy. Dobrym miernikiem warunków zdrowotnych jest — jak już mówi­liśmy — umieralność niemowląt. W krajach rozwijających się współ­czynnik umieralności niemowląt jest wyższy niż w krajach rozwiniętych. Podczas gdy w niektórych krajach Europy w pierwszym roku życia umiera obecnie mniej niż 20 dzieci na 1 tys. żywych urodzeń, to w wielu krajach rozwijających się liczba ta bywa nawet pięciokrotnie wyższa.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)