DOJRZEWANIE PŁCIOWE DZIEWCZĄT

Istnieje ogromna literatura dotycząca badań nad wpływem takich czynników jak żywienie czy klimat na przyspieszenie względnie opóź­nienie dojrzewania. Najszerzej stosowanym sposobem oceniania tempa dojrzewania dziewcząt jest wiek pierwszej menstruacji, tzw. menarchy. Cecha ta nadaje się jak żadna inna do masowych badań typu ankietowego, a ponadto jest niewątpliwie determinowana gene­tycznie, co stwierdzono na podstawie badań nad bliźniętami, a także przez porównywanie wieku menarchy matek i ich córek. Czynnik gene­tyczny jest zapewne odpowiedzialny za różnice w dojrzewaniu dziew­cząt różnych ras ludzkich, a także za różnice międzyosobnicze we­wnątrz tej samej populacji, związane z konstytucją osobników. Dziew­częta o budowie wysmukłej, linearnej, dojrzewają zwykle później niż dziewczęta o budowie krępej, z tendencją do otłuszczenia. We Wro­cławiu średni wiek menarchy dla tych grup dziewcząt wynosi odpowied­nio 13,4 i 12,5 lat.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)