DRUGA GRUPA MIERNIKÓW

Druga grupa mierników jest oparta na rozpowszechnieniu chorób. Mierniki te, podobnie jak poprzednie, są wyrażone przez liczbę przy­padków zachorowań lub liczbę osób chorych przypadających na okreś­loną liczbę ludności, np. 1 tys., 10 tys., 100 tys. itd. Postępy w ochronie zdrowia, osiągnięcia w dziedzinie uzdrowotnienia otoczenia, przy jednoczesnych zmianach w warunkach bytowania lud­ności, o czym była już mowa poprzednio, wywołały zasadnicze zmiany w problematyce zdrowotnej współczesnych społeczeństw. Nastąpiło nie tylko obniżenie poziomu umieralności, dające w wyniku znaczne przedłużenie przeciętnego okresu przeżycia, lecz uległa również zmianie względna częstość poszczególnych przyczyn zgonów. Zmienił się także profil chorobowości, a nawet naturalny przebieg niektórych chorób.

 

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)