DUŻE ZAGĘSZCZENIE

Duże zagęszczenie ludności prowadziło z kolei do wielkiego rozdrobnienia gospodarstw, co utrudnia wprowa­dzenie mechanizacji rolnictwa tam, gdzie zamiast dróg istnieją tylko ścieżki umożliwiające dojście do drobnych poletek. W związku z tym inicjuje się ostatnio w Chinach sadzenie pasów zadrzewienia i myśli się o   rozbudowie systemu dróg. Podobnie przedstawia się sytuacja w Bengalii i gęsto zasiedlonych rejonach Indii. A więc należy się liczyć ze zmniejszeniem areału co najmniej na terytorium zamieszkiwanym przez V3 ludności świata.Należy wziąć przy tym pod uwagę jeszcze jedną przyczynę ograni­czania areału rolnego. Jak dotychczas, osiedla ludzkie są budowane głównie na terenach, które mogłyby być przedmiotem eksploatacji rol­niczej. Wzrost liczby ludności pociąga za sobą wzrost zasięgu terenów zabudowanych, zielonych, rekreacyjnych, usługowych i komunikacyj­nych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)