EFEKT WPROWADZONYCH ZMIAN

Efekt tych wprowadzonych przez człowieka zmian znalazł swój wyraz w kilku zjawiskach. Najbardziej może z nich istotny i daleko­siężny w skutkach jest gwałtowny wzrost liczby ludności globu, który w XX w. przybrał rozmiary określane mianem „eksplozji demograficznej”. Ludność świata, która w roku 1850 liczyła nieco po­wyżej 1 mld, podwoiła się w ciągu 80 następnych lat, sięgając w roku 1930 liczby 2 mld*. W niedalekiej przyszłości, bo około 1975 r., nastąpi z kolei podwojenie tej ostatniej liczby, a jeżeli obecne tempo przyrostu utrzyma się nadal, to około roku 2100 liczba ludności świata osiągnie 8 mld. Inne zjawisko, leżące zresztą m. in. u podłoża „eks­plozji demograficznej”, to obniżenie umieral­ności, a zwłaszcza umieralności niemowląt i dzieci w pierwszych latach życia. Dało ono w rezultacie przedłużenie przeciętnego okresu przeżycia, tak że oczekiwane dalsze trwanie życia w momencie urodze­nia w krajach rozwiniętych wzrosło w ciągu 100 lat dwukrotnie.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!