GŁÓWNY CZYNNIK HAMUJĄCY

Głównym czynnikiem hamującym są tu choroby, a sty­mulującym — ruch i sport, oczywiście racjonalnie dawkowane. Nie stwierdzono natomiast różnic we wzrastaniu dzieci mieszkających w różnych strefach klimatycznych. Niższe przeciętne przyrosty wysokości ciała dzieci, np. w Indiach, wynikają w dużej mierze ze znacznie gor­szych warunków życia ludności tubylczej oraz w pewnym stopniu z róż­nic genetycznych. Badania wykazały, że- dzieci angielskie, urodzone i spędzające dzieciństwo w tym samym gorącym klimacie Indii, dzięki bardzo dobrym warunkom bytowym rozwijały się nie gorzej niż ich rówieśnicy w Anglii.Wpływ odżywiania na wzrastanie dzieci został dobrze poznany i udokumentowany. Klasyczne badania w tej dziedzinie przeprowadzo­no w pierwszych latach powojennych na 160 dzieciach przebywających w sierocińcach niemieckich. Nisko kaloryczna dieta w owym okresie powodowała u dzieci opóźnienie w rozwoju o około 10—20 miesięcy zarówno w odniesieniu do wysokości ciała, jak ciężaru i dojrzałości kośćca.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)