INTERESUJĄCE OBLICZENIA

W krajach, których mieszkańcy nie odczuwają dotkliwie braków w zaspokajaniu pierwszych potrzeb, przeciętne trwanie życia uległo wy­dłużeniu także wskutek zmniejszenia eliminacji wywołanej chorobami w okresie wzrastania i dojrzałości człowieka. Można tu np. wymienić spadek częstości zgonów, spowodowanych przez gruźlicę. Interesujących obliczeń dokonał niedawno znany polski demograf, członek PAN, prof. Edward Rosset.A więc gdybyśmy wyeliminowali wszystkie zgony przed sześćdzie­siątką — co oczywiście nie jest możliwe — to aktualnie przeciętne życie Polaka wzrosłoby o 10 lat, zaś Polki zaledwie o 7 lat. Toteż możliwości dalszego wydłużania życia w krajach gospodarczo rozwiniętych (przy­kład Polski jest dla tych krajów dość typowy) tkwią głównie w dal­szym przesunięciu bariery normalnego trwania życia.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!