INTERESUJĄCE SPOSTRZEŻENIA

In­teresujących spostrzeżeń dotyczących roli tego czynnika dokonano śle­dząc rozwój dzieci w Europie i Azji podczas drugiej wojny światowej. W niektórych krajach zaobserwowano zwolnienie wzrastania u dzieci, jak również spadek wagi u dorosłych wcześniej, niż rozpoczęły się trud­ności natury aprowizacyjnej. Wynika z tego, że jakkolwiek odżywianie może tutaj odgrywać główną rolę, to jego wpływu nie da się oddzielić od wojennego stressu psychicznego. Z reguły był on zresztą najsilniejszy tam, gdzie trudności związane ze zdobyciem żywności były największe.Wydaje się, że sfera psychiczna ma w rzeczywistości większe zna­czenie, niż to się zwykle przyjmuje. Dokładne zbadanie tego zagadnie­nia nastręcza jednak duże trudności metodyczne i prac z tej dziedziny, które by spełniały warunki poprawnego eksperymentu, mamy jeszcze bardzo niewiele. Dlatego warto tu przytoczyć wyniki pewnego dobrze kontrolowanego badania, przeprowadzonego w Niemczech bezpośred­nio po zakończeniu wojny. Obserwując wpływ dożywiania na rozwój, objęto badaniem dwa sierocińce: A i B.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)