ISTOTNE ZNACZENIE

Ma to znaczenie o  tyle istotne, że tempo wzrastania i dojrzewania jest u poszczególnych osobników różne, w wyniku czego w grupach o tym samym wieku ka­lendarzowym znajdują się osobniki o różnym stopniu zaawansowania w dojrzewaniu, a więc reprezentujące pod względem rozwojowym róż­ną biologiczną jakość. Wiek rozwojowy, zakładając równorzędność tego samego umownego biologicznego efektu niezależnie od kalendarzowego odcinka czasu, który był niezbędny do jego osiągnięcia, pozwala uzyskać zespoły o podobnym zaawansowaniu rozwojowym, obejmujące osobniki o zbliżonej, jeżeli nie tej samej, pod względem rozwojowym biologicznej jakości. Mierniki funkcji ustroju powinny, teoretycznie biorąc, dostarczać lepszych informacji o stopniu jego przystosowania do ota­czającego środowiska niż pomiary budowy somatycznej, ponieważ od sprawności działania mechanizmów fizjologicznych zależy w decydu­jącym stopniu szybkość i skuteczność procesów adaptacyjnych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)