KONTRASTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ

Kontrasty w sytuacji zdrowotnej krajów rozwijających się i rozwi­niętych dobrze ilustrują przyczyny zgonów. Choroby zakaźne stanowią w krajach rozwiniętych jedynie niewielki procent przyczyn zgonów, natomiast kilkakrotnie częściej występują one jako przyczyna zgonów w krajach rozwijających się. Odwrotnie przedstawia się sytua­cja, jeśli idzie o zgony z powodu chorób serca i naczyń oraz nowotwo­rów. W wielu krajach rozwiniętych 50°/o ogólnej liczby zgonów po­wodują te właśnie choroby. Odpowiedni odsetek w krajach rozwijają­cych się jest pięciokrotnie niższy. Jakkolwiek różnice te zależne są w pewnym stopniu od środowiska, należy pamiętać, że wynikają one rów­nież ze struktury demograficznej ludności krajów rozwiniętych i roz­wijających się. W krajach rozwiniętych jest znacznie więcej ludzi w starszych grupach wieku, natomiast w krajach rozwijających się liczniej reprezentowane są grupy młodsze.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)