KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ

Trudno jednak na razie przewidzieć, czy chodzi tu o kolejną krótkookresową fluktuację, czy też wystąpi tu trend długookresowy, podobnie jak w krajach Europy Wschodniej. Kształtowanie się dzietności w rodzinach w krajach kapitalistycznych przyjmuje kształt litery U na wykresie, w którym na osi pionowej od­kładamy liczbę dzieci, zaś na poziomej — zarobki rodziny. Stąd też spa­dek dzietności w tych krajach należy wiązać ze zmniejszaniem się udziału najbogatszych i najuboższych *, natomiast wzrost dzietności wiąże się w dużej mierze ze wzrastaniem udziału warstw społecznie ekstre­malnych. Oczywiście wzrostu dzietności nie osiągnie się, przynajmniej w krótkich okresach czasu — drogą pauperyzacji, natomiast wzrost taki obserwuje się tam, gdzie warstwa najbiedniejszych zwiększa się wskutek imigracji. Kraje rozwijające się jeszcze przez wiele lat nie będą mogły się uporać z lawiną demograficzną, mimo że niektóre z nich sięgają nawet do tak drastycznych środków jak sterylizacja. Z reguły w krajach tych pokolenie dzieci jest 2- lub nawet 3-krotnie liczniejsze od pokolenia rodziców.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)