MIMO WIELU BADAŃ

Mimo wielu badań, w których biorą udział dziesiątki instytutów naukowych i rzesze naukowców, problem chorób nowotworowych jest ciągle daleki od rozwiązania. Badania epidemiologiczne nad geograficz­nym rozmieszczeniem nowotworów dostarczyły cennych wskazówek dla dalszych dociekań i łącznie z wynikami poszukiwań klinicznych i badań laboratoryjnych wyjaśniły wiele faktów dotyczących domniemanych przyczyn tych chorób. Wiemy dziś, że nowotwory stanowią zagadnienie bardzo złożone i że na ich powstawanie i rozwój wpływa nie jedna, lecz wiele przyczyn. Nie ulega też wątpliwości, że bardzo duże i często główne znaczenie w powstawaniu chorób nowotworowych mają wa­runki szeroko pojętego środowiska. Przemawiają za tym między innymi badania nad ludnością migrującą z kraju do kraju. Wykazały one, że przybysze chorują na nowotwory złośliwe w podobny sposób jak lud­ność kraju, do którego przybyli, a nie jak ludność kraju, skąd wyemi­growali.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)