MIMO WYSIŁKÓW

Mimo wysiłków wielu organizacji międzynarodowych (głównie ONZ, a przede wszystkim FAO) w wielu krajach regulatorem równowagi między liczbą ludności a środkami wyżywienia stale jeszcze pozostaje duża wymieralność. Według optymistycznych przewidywań tzw. kraje rozwijające się zdołają uporać się ze swoimi trudnościami demogra- ficzno-ekonomicznymi najwcześniej około roku 1990. Nie jest to łatwe. Jeśli w zakresie szerzenia oświaty i postępu technicznego można osta­tecznie problem sprowadzić do możliwości przeznaczenia odpowiednich środków, uzyskanych czy to w drodze oszczędności, czy też pożyczki lub dotacji zagrć licznej, to w odniesieniu do regulacji przyrostu na­turalnego zadanie jest o wiele trudniejsze.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)