MOŻLIWOŚĆ PRZYSTOSOWANIA

Dzięki tym możliwościom przysto­sowawczym gatunek ludzki zasiedla od dawna wszystkie lądy kuli ziem­skiej, podczas gdy obszar występowania np. małp człekokształtnych jest ograniczony do strefy lasów tropikalnych. Różnorodność osobników naszego gatunku wynika nie tylko z niewyczerpalnej wprost ilości możliwych genotypów, lecz także i stąd, iż rozwój każdego osobnika przebiega w innych warunkach środowiskowych. Dzięki wzajemnemu przenikaniu się czynników pochodzenia genetycznego i zewnętrznego po­wstaje indywidualny zespół cech osobnika zwany fenotypem. Ge­netycznie zaprogramowany jest typ reakcji danego organizmu na bodź­ce zewnętrzne i wewnętrzne. Gdybyśmy zastosowali np. leczenie hor­monem wzrostowym (bodziec) dwójki bliźniąt jednojajowych*, to choć przyrost wysokości ciała pod wpływem tego leczenia nie musiałby być u obu osobników dokładnie taki sam, niemniej jednak różnice byłyby małe w porównaniu z efektami tego samego leczenia u osobników ge­netycznie różnych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)