NAJWIĘKSZE ROZPOWSZECHNIENIE

Do re­jonów o największym rozpowszechnieniu wola endemicznego należą Alpy, Himalaje, Pireneje, Karpaty, Andy, górzyste okolice Nowej Ze­landii i niektóre rejony Ameryki Północnej, głównie w okolicach Wiel­kich Jezior. Częstość występowania tej choroby waha się w szerokich granicach — od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. W niektórych okolicach niemal cała ludność dotknięta jest wolem obojętnym. Z wielu badań wynika, że w powstawaniu wola odgrywają rolę rów­nież takie czynniki, jak spożywanie dużych ilości niektórych produktów lub obecność w wodzie czy żywności pewnych związków chemicznych; decydujący wpływ ma jednak zawartość jodu w wodzie do picia. W celu zapobiegania powstawaniu wola obojętnego w rejonach, gdzie odsetek ludności dotkniętej tym schorzeniem jest duży, wprowadza się do spo­życia sól jodowaną. Ten stosunkowo prosty środek po upływie krótkiego czasu przyczynił się do znacznego spadku częstości choroby lub niemal całkowicie ją wyeliminował.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)