NEGATYWNA ODPOWIEDŹ

Wobec uzyskania raczej ne­gatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, ograniczymy zakres pytania drugiego do budowy ciała osobnika i jego funkcji fizycznych. Wielu znanych badaczy, jak np. antropolog i pediatra angielski J. M. Tanner, twierdzi, że „Każdego, kto ogląda seryjne zdjęcia dzieci obserwowanych .od niemowlęctwa do dojrzałości, uderza… podobieństwo, jakie wykazuje dziecko z roku na rok. Jest ono tak duże, że nie ulega wątpliwości, aby ktokolwiek, kto zwykł oglądać fotografie dzieci, nie mógł przewidzieć dokładnie somatotypu osobnika dorosłego ze zdjęcia wykonanego w wie­ku lat 5 lub nawet wcześniej”. Stwierdzono, że zwierzęta domowe, należące do różnych linii gene­tycznych i z tego powodu różniące się budową ciała, można dopro­wadzić do podobnej budowy ciała eksperymentując sposobami ży­wienia we wczesnych fazach rozwojowych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)