NIEDOBORY ŻYWIENIOWE

Żywienie jest jednym z głównych czynników wpływających na stan zdrowia. Warunkuje ono zarówno prawidłowy rozwój organizmu, jak i jego ogólny stan oraz odporność na czynniki chorobotwórcze. Niedożywienie powoduje niedobór ciężaru ciała, osłabienie, apatię, brak inicjatywy, zmniejszenie odporności na choroby. Wpływa też pośrednio m. in. na niską wydajność pracy i w następstwie ogranicza możliwości poprawy bytu. Sytuacja zdrowotna w różnych częściach świata, w różnych regionach, krajach oraz w poszczególnych grupach społecznych wiąże się w dużej mierze z ilością i składem jakościowym pożywienia. Ilustrują to dobrze wyniki badań przeprowadzonych nad stanem odżywienia i sposobami żywienia się ludności krajów wysoko uprzemysłowionych oraz krajów mało rozwiniętych pod względem gospodarczym.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!