NIEZALEŻNIE OD WYSIŁKÓW

Niezależnie jednak od wszelkich wysiłków w kierunku wyrównania startu dzieci, mamy w każdej szkole, bez względu na jej poziom, uczniów wybitnych obok mało zdolnych, którym czasem nie pomaga nawet pilność. W nowoczesnej pedagogice coraz częściej mówi się o indywidualizacji wychowania i nauczania, a więc o takim podejściu do dziecka nauczycieli i rodziców, które zapew­niłoby najlepszy rozwój jego wrodzonych uzdolnień i zainteresowań. Zgodnie z tą tendencją powstały w ostatnich latach w niektórych szko­łach specjalne klasy, grupujące uczniów uzdolnionych w określonym kierunku. System ten ma nie tylko zapewnić pełny rozwój osobnikom szczególnie uzdolnionym, lecz jest także korzystny z punktu widzenia interesów całego społeczeństwa, które w dobie rewolucji naukowo-tech- nicznej potrzebuje coraz więcej wybitnych specjalistów.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)