NORMALNE TRWANIE ŻYCIA

Do niedawna największa groźba zgonu występowała we wczesnym dzieciństwie i w wieku wygasania pokolenia dorosłych. Dzisiaj pierw­szy próg uległ znacznemu osłabieniu; drugi oczywiście pozostał, choć wydatnie się przesunął. Pod mianem normalnego trwania życia rozumie się wiek, w którym najintensywniej wygasa pokole­nie dorosłych. Obecnie jest to wiek, którego najczęściej dożywają starcy. Normalne trwanie życia możemy odczytać z publikowanych tablic wymieralności. Musimy tam wziąć pod uwagę dwie kolumny: wiek w latach ukończonych i liczbę zmarłych (obliczoną w stosunku do 10 tys. urodzonych). Pominąwszy dane dla dzieci, szukamy, jakiemu wiekowi przyporządkowana jest największa liczba zmarłych. Ta właś­nie liczba wyznacza normalne trwanie życia.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)