NOTOWANE RÓŻNICE

Notowanych różnic w rozmiarach ciała pomiędzy dziećmi z różnych środowisk nie da się jednak wyjaśnić wyłącznie różnicami w wieku rozwojowym. Gdyby tak było, to należałoby oczekiwać, że dzieci z gor­szych warunków będą wzrastały dłużej i później osiągały pełną dojrza­łość, lecz ostateczne rozmiary ich ciała nie będą odbiegały od rozmiarów ciała dzieci, które wychowywały się w warunkach dobrych. Tymczasem okazuje się, że tak nie jest. Przy porównaniu grup dzieci z -różnych warunków, lecz o tym samym wieku rozwojowym, różnice w rozmia­rach ciała utrzymują się nadal, świadcząc o tym, że obniżenie wzrasta­nia jest większe niż zwolnienie dojrzewania. Poza różnicami we wzrastaniu i dojrzewaniu młodzież z różnych warunków bytowych wykazuje także charakterystyczne odrębności w budowie ciała: osobniki pochodzące z lepszych warunków mają bu­dowę bardziej smukłą, podczas gdy budowa osobników z gorszych warunków jest bardziej krępa (masywniejszy kościec i stosunkowo krótsze kończyny dolne).

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)