OBSERWOWANIE PROCESU

Obserwowanie procesu dojrzewania nie jest tak łatwe jak wzrastania, lecz dostarcza za to o wiele więcej cennych informacji o przebiegu roz­woju, pozwala bowiem określić, w jakim punkcie na drodze swego roz­woju znajduje się interesujący nas osobnik. Ma to duże znaczenie, gdyż choć każdy osobnik musi nieuchronnie przejść przez wszystkie fazy rozwoju z zachowaniem ich sekwencji, ale wiek realizowania się poszczególnych stadiów rozwoju jest nader zróżnicowany. Stąd też trady­cyjne kryterium wieku metrykalnego jest miernikiem niedoskonałym i powinno być wspomagane oceną wieku biologicznego lub fizjologicznego.Duża zmienność międzyosobnicza we wzrastaniu i dojrzewaniu spra­wia, że każdy opis przebiegu rozwoju ma charakter ogólny i wyznacza tylko szerokie granice tego procesu. W zasadzie bowiem każde dziecko rozwija się według własnego indywidualnego wzoru. Większość całkiem odmiennych dróg rozwojowych dotyczy stanów normalnych, zawartych w szerokich granicach zmienności wszelkich zjawisk biologicznych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)