OCENA KOMPONENTÓW

Krytycy Sheldona zwracają jednak słusznie uwagę na to, że ocena komponentów budowy ciała osobnika na podstawie fotografii, zwłaszcza zaś ocena komponentów psychiki, zależy w dużej mierze od osobistego wyczucia badacza. Niebezpieczeństwo subiektywizmu wzrasta, gdy ten sam badacz ocenia somatotyp i osobowość badanego. Łatwo w tych okolicznościach o mimowolne podciąganie diagnoz dla udowodnienia koncepcji naukowej. Materiały, przedstawione przez Sheldona dla wy­kazania współzależności między somatotypem i temperamentem, były badane jednoosobowo i dlatego podważano ich wartość dowodową. Psy­chologowie nie godzą się z poglądem Sheldona, że osobowość człowieka jest zdefiniowana w jego genotypie i nie może być modyfikowana w pro­cesie wychowania i kształcenia. Przejdźmy teraz do omówienia drugiego z postawionych pytań, do­tyczącego możliwości przewidywania we wczesnym dzieciństwie przy­szłej budowy ciała osobnika dorosłego.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)