ODCZUWANE DOLEGLIWOŚCI

A jeśli subiektywnie odczuwane dolegliwości nie znajdują swego po­twierdzenia w obiektywnych objawach dostępnych badaniu lekarskie­mu? Czy chory jest tylko ten, którego za takiego uzna lekarz, czy i ten, który we własnym, subiektywnym odczuciu nie jest zdrowy? Już ten krótki rejestr pytań nasuwa wątpliwości, czy słuszne jest traktowanie zdrowia i choroby jako stanów wzajemnie wyłączających się. Czy stanów zdrowia nie można by uszeregować w coś na kształt skali, której jeden kraniec odpowiada idealnemu, maksymalnemu zdro­wiu, a drugi wyraża zupełny jego brak? Gdybyśmy przyjęli taką skalę, to pomiędzy obu jej krańcami znajdowałyby się stany obrazujące różne stopnie zdrowia bądź zaawansowania choroby. Układ taki odpowiadałby bardziej rzeczywistości niż przeciwstawione sobie i wzajemnie wyłącza­jące się stany zdrowia i choroby.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)