ODRĘBNOŚĆ REAKCJI

Interesującym zjawiskiem jest związana z płcią odrębność w reago­waniu na wpływy środowiskowe. Wiele badań wskazuje na to, że dziew­częta są bardziej odporne na niekorzystne wpływy zewnętrzne niż c opcy. Przyczyny tego nie zostały wyjaśnione, w zestawieniu jednak ze znanym faktem większej umieralności mężczyzn niż kobiet, nasuwa się przypuszczenie, że istnieje jakiś biologiczny mechanizm, który daie przewagę płci żeńskiej w lepszym przystosowaniu się do środowiska. poprzednich rozważaniach nad wpływem środowiska na rozwój koncentrowaliśmy uwagę na czynnikach o niekorzystnym działaniu. Zna­ne są jednak także czynniki o wpływie korzystnym. Zaliczamy do nich prawidłowe odżywianie, dobre warunki bytowe, odpowiednią rekreację zapobieganie chorobom i ich właściwe leczenie, a następnie dobrą pie­lęgnację w okresie rekonwalescencji itp.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)