ODRÓŻNIENIE OD POPRZEDNICH

W odróżnieniu od poprzednich, choroby o przebiegu ciężkim mogą powodować uchwytne zwolnienie tempa rozwoju. Dotyczy to zwłaszcza chorób przewlekłych, które ciągną się przez dłuższy czas, powodując zmniejszenie przyrostów wysokości i ciężaru ciała, opóźnienie w dojrze­waniu kośćca, opóźnienie pokwitania itd. Niektóre badania jednak wy­kazały, że i w tym przypadku w okresie rekonwalescencji następuje szybszy wzrost. Jest on przejawem fazy wyrównawczej, która prowadzi do zlikwidowania lub częściowego odrobienia powstałych w okresie choroby zaległości we wzrastaniu i dojrzewaniu. Zrozumiałe, że u dzieci żyjących w niekorzystnych warunkach bytowych skutki ciężkich cho­rób są znacznie dotkliwsze.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)