ODŻYWIANIE

Odżywianie jest czynnikiem, którego wpływ na rozwój został poznany stosunkowo dobrze. Z badań ńad rozwojem dzieci, jak również z eksperymentów na zwierzętach doświadczalnych wynika, że niepra­widłowe żywienie obniża wzrastanie i zwalnia dojrzewanie. Wadliwość żywienia może polegać zarówno na brakach jakościo­wych, jak i ilościowych. Pierwsze dotyczą nieprawidłowej zawartości białka, tłuszczów, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, drugie — niedostatecznej ilości kalorii dostarczanych organizmowi dziecka. Dra­styczne uchybienia żywieniowe prowadzą do powstania wyraźnych ze­społów chorobowych, typowych dla określonych niedoborów. Poznano i opisano wiele takich jednostek chorobowych, swoiście związanych z nieprawidłowym odżywianiem. Jednak zarówno w naszych warunkach, jak i w krajach o podobnym poziomie ekonomicznym, rzadko występują braki żywieniowe doprowadzające do powstania w pełni rozwiniętych klinicznych postaci chorób z niedoborów.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)