OGÓLNY WZROST

Wszystko wskazuje na to, iż ogólnego wzrostu ludności świata nie da się zatrzymać przed upływem około 50 lat. Trzeba się zatem liczyć z tym, iż w początkowym okresie XXI w. zaludnienie świata osiągnie liczbę 8—10 mld ludzi. Oblicza się, iż realnie istniejące zasoby natu­ralne świata mogą zapewnić egzystencję nawet 15 mld ludzi. Prognoza taka wynika z możliwości dalszego rozwoju gospodarczego, opartej na następujących przesłankach:Istnieje wiele terenów, które można by wykorzystać rolniczo po odpowiednim przystosowaniu. Należą do nich pustynie, bagna oraz te­reny położone w strefie chłodnej, gdzie krótki okres wegetacji mógłby być wykorzystany, gdyby zdołano odpowiednio przystosować ziemio­płody. Nie wolno jednak zapominać, iż istnieje też konieczność przeciwna: zmniejszenia obecnie uprawianego areału. W wielu krajach zwiększenie areału gruntów ornych dokonywało się dzięki trzebieniu lasów. Skut­kiem była oczywiście erozja.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)