OGRANICZONE ZASOBY ZIEMI

Ze względu na ograniczone zasoby Ziemi’, tego typu struktura wiekowa będzie zapewne cechować populacje przyszłości, gdyż nie do pomyślenia jest powrót do sytuacji sprzed lat, gdy masowo wymierały dzieci. Zaniechanie opieki lekarskiej równałoby się przecież dziecio­bójstwu. Wiek XX rozpoczął erę, w której coraz więcej ludzi będzie umierało z powodu starości. Obecnie ta przyczyna zgonu jest udziałem zaledwie kilku procent ludzi. W niezbyt dalekiej przyszłości większość urodzo­nych będzie prawdopodobnie mogła wykorzystać swoje naturalne mo­żliwości biologiczne. Udział starców we wszystkich populacjach będzie zatem bardzo duży.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)