OKRES KONTROLNY

W A po 6-miesięcznym okresie kontrolnym zastosowano dodatkowe racje pokarmowe, natomiast B przez cały czas pozostawał na racjach dawnych. Otrzymano wynik zaskakują­cy. Dzieci w sierocińcu A w okresie pierwszych 6 miesięcy przybrały na wadze więcej niż w B, mimo że otrzymywały takie same racje po­karmowe. W okresie, kiedy wprowadzono dożywianie, sytuacja uległa zmianie. Pomimo zwiększenia ilości kalorii o 20%, dzieci w sierocińcu A przybrały na wadze mniej niż w B. W rezultacie wnikliwej analizy okazało się, że najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy było przeniesienie z sierocińca B do A kierowniczki, osoby bardzo suro­wej i często niesprawiedliwej w postępowaniu ze swoimi podopiecz­nymi. Jej metody wychowawcze mogły wywierać niekorzystne działa­nie na psychikę dzieci, co z kolei wpływało ujemnie na ich rozwój fizy­czny.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)