OPISANE TYPY

Typy opisane przez Kretschmera przedstawiają zespoły skrajne, rzad­ko spotykane wśród przeciętnych, zdrowych ludzi. W populacji naj­częściej występują typy pośrednie, których nie można zaliczyć do żac – nego z wyróżnionych przez tego autora wzorców. Tezę o zależności między budową a temperamentem wywiódł Kretschmer z obserwacji naukowo niepewnej, posłużył się bowiem osobnikami o ekstremalnej budowie, ponadto badał te związki na próbie’ wyselekcjonowanej, za jaką trzeba uważać pacjentów klinik psychiatrycznych. Nic też dziwnego, że koncepcje Kretschmera spotkały się z krytyką, zwłaszcza psychologów, którzy zarzucali mu przede wszystkim pomi­janie roli środowiska społecznego w kształtowaniu się psychiki ludzkiej.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)