OPTYMISTYCZNE SZACUNKI

Już obecnie bardziej optymistyczne szacunki wykazują, iż być może zasoby żywnościowe są bardzo duże. Mówi się nawet o możliwościach bytowych dla 30—36 mld ludzi. Zapewne z czasem zaistnieją warunki do dalszego zwiększania tych możliwości. Ale tu wkraczamy już w strefę futurologu. Równie dobrze można się zastanawiać nad przyszłością wy­ludniającego się świata. Bez względu jednak na to, jaka będzie przyszłość, należy tak kształ­tować teraźniejszość, aby zgodnie z naszym dzisiejszym rozumieniem nie przesądzić zagłady naszego świata. Na dzisiejszej ludzkości ciąży dzie­dzictwo przeszłości, którego ujemnym skutkom należy zapobiegać:Nie można dopuścić, aby rosła, a nawet się utrzymywała prze­paść między ludami-bogaczami i ludami-biedakami. Aktualny wzrost — w skali światowej — środków żywności wystarczałby do nakarmie­nia całorocznego przyrostu ludności.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)