OSOBNICY ENDOMORFICZNI

Ponieważ osobnicy endomorficzni charak­teryzują się przewagą narządów trawiennych, dużą głową, słabo rozwi­niętymi mięśniami i raczej dużym otłuszczeniem, a wszystkie te cechy są charakterystyczne dla małych dzieci, ten typ konstytucji należy inter­pretować jako zatrzymanie rozwoju osobnika na etapie dziecka. Osobni­cy ektomorficzni, o wydłużonej budowie ciała i szczególnie długich koń­czynach, odpowiadają przedpokwitaniowej fazie rozwoju osobniczego. Dopiero osobnicy mezomorficzni stanowią formę w pełni wykształconą, o   dobrze rozwiniętym szkielecie i mięśniach, które to cechy wytwarzają się głównie w okresie dojrzewania. Hipoteza Hunta nie została jeszcze potwierdzona w pełni, jakkolwiek wiadomo, że osobnicy endomorficzni kończą swój rozwój wcześniej niż osobnicy ektomorficzni. Także bar­dziej infantylna budowa ciała kobiet w porównaniu z mężczyznami jest efektem skróconego o parę lat procesu wzrastania.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!