OSOBNIKI JEDNEJ LINII

Jeśli natomiast będą to osobniki jed­nej linii czystej, wyhodowanej wsobnie, a więc o bardzo zbliżonych genotypach, wówczas można prowadzić eksperymenty nad wpływem kontrolowanych czynników zewnętrznych na różne cechy organizmu. Hodowca, znając stosunek zmienności środowiskowej do genetycznej dla danej cechy, wie, ile może osiągnąć np. przez zmianę żywienia, a ile zależy od rasy, a więc genotypu zwierzęcia. W badaniach nad człowie­kiem ocena wskaźnika dziedziczności jest możliwa jedynie na podstawie porównania zmienności interesującej nas cechy u bliźniąt jedno- jaj owych (MZ) i dwujajowych (DZ). Zmienność cechy po­między bliźniakami MZ jest wywołana wyłącznie przez środowisko, na różnice zaś między bliźniakami DZ składają się zarówno wpływy śro­dowiska, jak i różnice genetyczne. Im mniejsza jest różnica w danej cesze między bliźniętami par MZ w stosunku do odpowiednich różnic między parami bliźniąt DZ, tym mniej taka cecha jest podatna na wpły­wy zewnętrzne. W załączonej tablicy przytoczono średnie różnice dla niektórych cech morfologicznych, fizjologicznych i psychicznych wśród par bliźniąt MZ i DZ.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)