PIERWSZY ETAP

Pierwszym etapem podniesienia kraju z wielowiekowego zacofania musi być stworzenie możliwości rozpowszechniania osiągnięć kultury światowej, a więc przede wszystkim większy nacisk na sprawy szerze­nia oświaty. Odsetek analfabetów na świecie wprawdzie się obniża, ale liczby bezwzględne świadczą, iż oświata szerzy się wolniej, niż roś­nie zaludnienie. Nadal wzrasta liczba ludności w wieku ponad 14 lat nie umiejących czytać i pisać. W 1950 r. było ich 700 min, natomiast w 1960 r. aż 740 min, czyli 39% ogółu ludności świata. Jedyny wyjątek w tej statystyce stanowi Europa. W Afryce w 1960 r. analfabeci stano­wili 81,5% zaludnienia, w Azji 55,3%. Stosunkowo najsłabiej liczba analfabetów wzrosła w dziesięcioleciu 1950—1960 w Ameryce Łacińskiej. Stało się to oczywiście w wyniku intensywnego szerzenia oświaty.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)