PO WIELKIEJ REWOLUCJI

Po wielkiej rewolucji przemysłowej geografia głodu uległa zmianie. Lecz nie to jest najważniejsze w naszych czasach. Mimo wielkiego ostatnio wzrostu liczby ludności głód nie jest jednak zapewne zjawi­skiem tak powszechnym jak dawniej. Dzięki rozwojowi oświaty i środ­ków komunikacji zasięg głodu jest dobrze poznany i świat jest na tyle bogaty, iż może skutecznie walczyć nie tylko z klęskami okresowymi, ale i z głodem permanentnym. Niestety, bogactwem ludzkość jest bar­dzo nierównomiernie obdzielona. I tak np. w 1968 r. dochód narodowy na głowę mieszkańca Stanów Zjednoczonych wynosił 4355 dolarów, zaś Indii zaledwie 77. Wiele krajów, głównie spośród niedawnych kolonii wielkich mo­carstw, było tak słabo zaawansowanych kulturowo, iż stan ich gospo­darki zbliżał je raczej do neolitu niż ery wielkiego przemysłu.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)