POCZĄTEK DROGI

W ciągu krótkie­go czasu, jaki od tego momentu upłynął, osiągnięto radykalną po­prawę i wszystko wskazuje na to, że ospę będzie można wkrótce wpi­sać na listę chorób całkowicie opanowanych.Jest to jednak dopiero początek drogi. Likwidacja najpoważniejszego problemu zdrowotnego w skali światowej, jakim są choroby zakaźne, wymagać będzie dłuższego czasu. Opanowanie głównych chorób zakaź­nych, choć obecnie teoretycznie możliwe, nastręcza poważne trudności realizacyjne, wymagałoby bowiem środków i nakładów, na jakie nie mogą zdobyć się w chwili obecnej kraje najbardziej tymi chorobami dotknięte. Jedynym rozwiązaniem może być współpraca międzynaro­dowa i właściwie pojęta pomoc krajów rozwiniętych. Jakże drama­tycznie brzmiały słowa przedstawiciela krajów rozwijających się, wy­powiedziane na jednej z ostatnich sesji Światowej Organizacji Zdrowia, który pytał, czy ludzkość ma dostateczne powody do dumy z osiągnięć
cywilizacji, jeśli jednocześnie z lądowaniem na Księżycu większość mieszkańców globu cierpi skrajny niedostatek, a setki tysięcy ludzi ginie z głodu i chorób zakaźnych!

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)